Ulja za menjače i diferencijale motornih vozila

 

L-33,  Test korozije

Ovim testom se ocenjuju svojstva protiv rđe i kororzije ulja za menjače i diferencijale na povišenim temperaturama i kontaminacije vodom. U hipoidni prenos zadnjeg mosta (diferencijal) ulije se 1200 ml ulja i 30 ml vode. Diferencijal se okreće 4 časa na 82,20C, a nakon toga miruje 162 časa na temperaturi od 51,70C.

Nakon testa ocenjuje se korozija i talog. Kod ulja kvaliteta GL-5 i MIL-L-2105 C ne sme doći do korozije na radnim površinama, a poklopac može imati najviše 3,2 cm2 rđe.

 

L-37,  Test velikog obrtnog momenta

Testom L-37 ocenjuje se sposobnost podnošenja visokih opterećenja (EP svojstva), zaštita od habanja hipoidnog prenosnika pri velikim brzinama i malog obrtnog momenta kao i malim brzinama i velikog obrtnog momenta. Ulje se prvo izlaže velikoj brzini i malom obrtnom momentu u vremenu od 100 minuta, a zatim maloj brzini i velikom obrtnom momentu daljnjih 24 sata. Nakon testa vrši se kompletan pregled zupčanika i ležajeva.

 

CRC L-38,  Test oksidacije i korozije

Ovim testom se ocenjuju sklonosti ulja na koroziju bakar/olovo, oksidaciju i stvaranje taloga u uslovima velike brzine i visoke temperature. Takođe se može odrediti i smična stabilnost. Koristi se jednocilindrični motor koji radi 10 sati brzinom od 3150 min-1. Računa se gubitak viskoznosti i SSI (indeks smične stabilnosti).

 

L-42,  Test velike brzine

Ovim testom se ocenjuju karakteristike ulja za zupčaničke prenosnike protiv zaribavanja kod velikih brzina i udarnog opterećenja u hipoidnom prenosniku. Posle uhodavanja prenosnik se ubrzava na broj obrtaja od 1050 min-1, a zatim usporava na 530 min-1. Ciklus se ponavlja pet puta, a nakon toga deset udarnih opterećena. Nakon testa zupčanici se ocenjuju na zaribavanje.

 

CRC L-60,  Test termičke i oksidacione stabilnosti

Ovim testom se ocenjuje degradacija ulja u uslovima oštre oksidacije. Uzorak ulja se stavlja u specijalno zupčaničko kućište sa dva spregnuta zupčanika i bakarnom trakom. Test traje 50 sati pri 1630C pri broju obrtaja zupčanika od 1725 min-1 i puštanje vazduha kroz uzorak. Nakon testa određuje se povećanje viskoznosti i netopljivo u pentanu i toluenu.