Klasifikacija motornih ulja prema američkoj API specifikaciji

 

Američki institut za naftu (American Petroleum Institute – API) je 1947. godine izdao prvu klasifikaciju: Regular ulja – za umerene radne uslove, Premium ulja – za teže radne uslove, HD (Heavy Duty) ulja – za teške uslove rada. Godine 1952. API je uveo novu specifikaciju kojom su definisane tri vrste radnih uslova (servisa): Servis ML (Motor Light) – benzinski motori za lake uslove rada, Servis MM (Motor Moderate) – benzinski motori za umerene teške uslove rada, Servis MS (Motor Severe) – benzinski motori za najteže uslove rada. Servis DG (Diesel General) – dizel motori za lake uslove, Servis DM (Diesel Moderate) – dizel motori za umerene i teške uslove, Servis DS ( Diesel Severe) – dizel motori za najteže uslove rada.

 

Sedamdesetih godina API u saradnji sa ASTM i SAE donosi precizniju klasifikaciju motornih ulja. Uvode se dve osnovne kategorije: S – kategorija – ulja za četvorotaktne benzinske motore koji se koriste u putničkim i lakim teretnim vozilima, C – kategorija – ulja za visoko opterećene dizel motore komercijalnih vozila.

 

API klasifikacija ulja za četvorotaktne benzinske motore

S – kategorija ulja za benzinske motore
API SA Čisto mineralno ulje bez aditiva za vrlo blage uslove rada. Modeli motora do 1930 god.
API SB Ulje za stare benzinske motore koji rade pod minimalnim opterećenjem. Sadrži male količine aditiva protiv habanja, korozije ležajeva i oksidacije. Modeli 1930-1964 godine.
API SC Ulja koja sadrže aditive protiv habanja, korozije, oksidacije i stvaranja taloga na niskim i visokim radnim temperaturama. Modeli 1964-1968 godine.
API SD Ulja koja sadrže aditive prema API SC, sa poboljšanim karakteristikama za strožije uslove eksploatacije. Modeli motora 1968-1970 godine.
API SE Obezbeđuju višu oksidacionu stabilnost, sprečavaju stvaranje taloga na niskim i visokim temperaturama i obezbeđuju bolju zaštitu od korozije nego API SD. Modeli 1972–1980 g.
API SF Ulja koja pružaju povećanu zaštitu od korozije, habanja i od stvaranja crnih taloga i koja su stabilnija na visokim temperaturama u odnosu na API SE. Modeli 1980-1989 god.
API SG Ulja koja pružaju veću zaštitu protiv korozije i habanja, otpornija su na oksidaciju i stvaranje taloga na visokim temperaturama od API SF. Modeli motora 1989-1994 god.
API SH Ulja koja u odnosu na API SG imaju još bolju zaštitu od stvaranja taloga, oksidacije, habanja i korozije i manju sklonost stvaranja pene. Modeli motora 1994-1996 godine.
API SJ Ulja koja imaju bolju zaštitu od korozije, habanja, pojave taloga, oksidacije na visokim temperaturama i koja štede gorivo. Modeli motora 1996-2001 godine.
API SL Ulja visokog kvalitetnog nivoa. Pružaju dobru zaštitu od habanja ventila, bolju zaštitu od visokotemperaturnih taloga i manju potrošnju ulja. Modeli motora 2001-2004 godine.
API SM Definiše ulja najvišeg kvalitetnog nivoa koja obezbeđuju visoku oksidacionu stabilnost, poboljšanu zaštitu od pojave taloga i bolje niskotemperaturne karakteristike.Modeli motora posle 2004 godine.
API SN Uveden je u oktobru 2010. Pruža bolju zaštitu od visokotemperaturnih taloga, strožije kontrole mulja, kao i bolju kompatibilnost sa zaptivkama. Obezbeđuje veću ekonomičnost u potrošnji goriva, bolju zaštitu turbo punjača i manju emisiju štetnih gasova

 

API klasifikacija ulja za četvorotaktne dizel motore

C – kategorija ulja za dizel motore
API CA Ulje za dizel motore sa prirodnim usisavanjem koji rade u blagim uslovima.Modeli 1940-1950 god.
API CB Ulje za dizel motore sa prirodnim usisavanjem koji rade u umerenim uslovima i koriste gorivo sa višim sadržajem sumpora. Modeli 1950-1960 god.
API CC Ulje za dizel motore sa prirodnim usisavanjem koji rade u težim uslovima. Zadovoljava zahteve za zaštitom od stvaranja taloga i korozije. Modeli 1960-1970 god.
API CD Za dizel motore sa prirodnim usisavanjem ili lakim turbo punjenjem koji rade u teškim uslovima i koriste sve vrste dizel goriva. Modeli 1970-1983 god. (Poznata kao S-3 ulja).
API CDII Ulja za dvotaktne dizel motore. Osiguravaju zaštitu od habanja i stvaranja taloga. Primenjuje se kod stacionarnih motora. Odgovara kvalitetu API CD. Uvedena su 1987.
API CE Ulja za dizel motore sa i bez turbo punjenja proizvedene 1983-1990 god. Poznata kao SHPD ulja. Obezbeđuju manju potrošnju ulja, sprečavaju ugušćivanje, smanjuju stvaranje naslaga na klipu
API CF-4 Ulja za turbo motore teških teretnih vozila. Za produžene intervale upotrebe i duge vožnje autoputevima. Pružaju veću zaštitu od stvaranja taloga. Modeli 1990-1994 god.
API CF Ulja za dizel motore sa indirektnim ubrizgavanjem sa ili bez turbopunjenja. Koriste gorivo sa sadržajem sumpora višim od 0,5%. Modeli motora 1994 god.
API CF-2 Za dvotaktne dizel motore. Primenjuje se najčešće kod stacionarnih motora. Poboljšana API CDII varijanta. Obezbeđuju veću zaštitu od habanja i stvaranja taloga. Modeli 1994
API CG-4 Ulja za dizel motore koja obezbeđuju efikasnu kontrolu visokotemperaturnih taloga na klipovima, habanje, koroziju i veću oksidacionu stabilnost. Zahtevaju   gorivo do 0,05 % sumpora. Modeli motora 1994-1998 god.
API CH-4 Obezbeđuju optimalnu zaštitu od korozije, kontrolu čađi u motoru i smanjenje emisije izduvnih gasova. Zahtevaju gorivo do 0,5% sumpora. Modeli motora 1998-2002g.
API CI-4 Ulja za nove modele dizel motora koji poseduju sistem EGR. Zahtevaju gorivo ispod 0,05% sumpora, i smanjenje emisije izduvnih gasova. Modeli motora 2002-2006g.
API CJ-4 Ulje za dizel motore koji rade u teškim uslovima rada i visokih radnih temperatura. Ova ulja sadrže aditive ograničenog sadržaja sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (low SAPS). Modeli motora proizvedeni posle 2006 godine.

 

API specifikacije za motorna ulja