Industrijski zupčanički prenosnici

 

FZG test, DIN 51354/II

Metoda se koristi za ocenjivanje relativne sposobnosti nošenja opterećenja i svojstva sprečavanja habanja različitih tipova ulja za podmazivanje zupčaničkih prenosnika, hidrauličnih ulja, ulja za automatske menjače (ATF) i hipoidnih ulja. Definisani zupčanički par konstantnog broja obrtaja radi u ispitivanom ulju određene početne temperature. Opterećenje zupčanika se postepeno povećava sve dok ne dođe do zaribavanja zupčanika, odnosno dok gubitak mase zupčanika ne bude veći za 10 mg od prosečnog gubitka mase u prethodnim stepenima ispitivanja. Taj stepen opterećenja naziva se stepen štetnog opterećenja i navodi se u različitim specifikacijama u zavisnosti od namene ulja.

 

ASTM D 2509,  Timken test

Metoda se koristi za određivanje sposobnosti podnošenja opterećenja i svojstva sprečavanja habanja ulja koje se ispituje. Prvenstveno se koristi kod ispitivanja ulja za zatvorene industrijske zupčanike i mazive masti sa EP svojstvima.

Čelični prsten, koji se obrće brzinom od 800 o/min, radijalno opterećuje čelični blok koji se ispituje. Mazivo se kontinualno dovodi na mesto kontakta. Opterećenje se postepeno povećava u seriji testova, a u svakom se koristi novi prsten i neistrošena površina bloka. Radna svojstva mogu se oceniti prema različitim kriterijumima kao što su OK vrednost, pritisak na mestu dodira, koeficijent trenja i otpornost na habanje i abraziju. Zahtevi za radna svojstva, obično izraženi kao OK vrednost, određeni su specifikacijom prema kojoj se mazivo ispituje.

 

ASTM D 2893,  Oksidaciona stabilnost za ulja sa EP svojstvima

Prvenstveno se koristi kod ispitivanja ulja za zatvorene industrijske zupčanike sa EP svojstvima. Ulje, koje se ispituje, u količini od 300 ml greje se 312 sati na 950C ili 1210C uz uvođenje suvog vazduha brzinom 10 lit/sat. Nakon završetka testa određuje se porast viskoznosti ulja i taložni broj.

 

ASTM D 2711,  Sposobnost odvajanja ulja od vodedeemulzivnost

Koristi se za merenje sposobnosti srednje i visoko viskoznih mazivih ulja, sa i bez EP dodataka, da odvoje vodu. Uzorak od 405 ml ulja i 45 ml vode meša se 5 minuta na temperaturi od 820C. Nakon 5 sati stajanja i smirivanja, određuje se procenat vode u ulju kao i sadržaj slobodne vode. Takođe se meri zapremina vode i emulzije nakon separacije centrifugom u uzorku od 100 ml tzv. uljnog sloja. Ako ulje sadrži EP aditive, testira se uzorak od 360 ml ulja uz 90 ml vode. Radi se izveštaj o procentualnom sadržaju vode u ulju, o ukupno slobodnoj vodi (ml) koja predstavlja zbir slobodne vode nakon stajanja i nakon centrifugiranja, i izveštaj o sadržaju emulzije u mililitrama.