Biorazgradiva bazna ulja

 

Poslednjih godina, zbog zahteva zaštite životne sredine, često se zahteva upotreba biološki razgradivih maziva. Razlikuje se pojam «biološki razgradivo» od pojma «biološki brzo razgradivo». Proces razgradnje vrše mikroorganizmi koji u idealnom slučaju transformišu ulja u ugljen dioksid, vodu i belančevine. Mineralna ulja koja se proizvode iz nafte biološki su teško razgradiva. Razgradnja može trajati mesecima pa i godinama. Maziva, čija se razgradnja odvija mnogo brže od mineralnih ulja (za svega nekoliko nedelja), nazivaju se biološki brzo razgradivim.

Biološka razgradnja je moguća uvek kada su ispunjeni sledeći preduslovi:

 • prisustvo mikroorganizama,
 • prisustvo kiseonika za disanje mikroorganizama,
 • prisustvo azota i fosfornih jedinjenja za ishranu mikroorganizama,
 • odgovarajuća temperatura, jer se biološka razgradnja brže odvija u toploj sredini nego u hladnoj,
 • mazivo ne sme biti zagađeno materijama koje ubijaju mikroorganizme ili ih čine neefikasnim

Treba imati u vidu, da ako i razgradive materije prodru do podzemnih voda, biološka razgradnja je veoma otežana, jer je ovo područje teško pristupačno za mikroorganizme. Nedostaje kiseonik koji je neophodan za život mikroorganizama. U poslednje vreme, zahtevi zaštite životne sredine, nameću proizvođačima maziva zadatak da intenziviraju razvoj biološki brzo razgradivih maziva. S obzirom da samo 1 lit. mineralnog ulja zagadi oko 1.000.000 lit. vode, dovoljan je razlog za sve većom primenom biološki brzo razgradivih ulja.

Metode ispitivanja brzo razgradivih ulja

Razgradnja u vodi

Stara metoda ispitivanja biološke razgradivosti CEC L33-T-82 je bila namenjena samo za testiranje nečistoća stajaćih ili tekućih voda sa malim količinama dvotaktnih ulja vanbrodskih motora. Nova metoda CEC L33-A-93 primenjuje se i za ostala maziva. Ulje se u vodenom rastvoru izlaže dejstvu bakterija i svrstava se u biološki brzo razgradivo ako se u uslovima testa 80% razgradi za 21 dan. CEC: Coordinating European Council – Komitet evropskih proizvođača automobila za određivanja metoda ispitivanja maziva i goriva za motore.

 

Biorazgradnja u zemlji

Mnogo su češća izlivanja u zemlji, i to najčešće u vidu kapljanja zbog neispravnih zaptivača. Ovde ne postoji standardizovana metoda testiranja, jer još uvek nije definisan standardni uzorak zemljišta, koji bi se koristio prilikom merenja i koji bi mogao dati uporedive rezultate. Tako na primer, zemlja sa njiva sadrži mnoštvo bakterija, što obezbeđuje dobru razgradnju, dok je pesak siromašan hranljivim materijama i ima malo bakterija ili ih uopšte nema, pa je razgradnja nezadovoljavajuća. Osim toga, treba uzeti u obzir i to da pored ulja u zemlji ili vodi može biti i drugih biološki ragradivih materija. Ako ove materije bakterijama «bolje prijaju», one će najpre njih razgraditi. Usled toga će brzina razgradnje ulja biti nezadovoljavajuća.

 

Biološki brzo razgradivi proizvodi

Repičino ulje

Ulja biljnog porekla (repičino, maslinovo i ricinusovo itd.) su trigliceridi – estri glicerina i nezasićenih viših masnih kiselina. Repičino ulje se koristi za proizvodnju hidrauličnih ulja i ulja za podmazivanje lanaca motornih testera.

Kada se koristi kao hidraulični fluid u hidrauličnim sistemima moraju se uzeti u obzir sledeća ograničenja:

 • kraći intervali zamene u odnosu na mineralno ulje zbog slabije oksidacione stabilnosti,
 • ne može se koristiti na temperaturama ispod – 20 0C
 • radna temperatura ulja je 70 0C, maksimalno do 80 0C

Repičino ulje se ne može koristiti kao bazno ulje za proizvodnju motornih ulja ili ulja za zupčaničke prenosnike.

 

Sintetički estri

Razni sintetički estri su biološki brzo razgradivi i u testovima daju slične brzine razgradnje kao i repičino ulje. Uz to oni pokazuju bolje rezultate što se tiče oksidacije i tečljivosti na niskim temperaturama. Mogu se mešati sa mineralnim uljima.

Koriste se za proizvodnju hidrauličnih ulja, ulja za dvotaktne benzinske motore (pre svega vanbrodske motore) kao i za ulja za dizel motore za upotrebu u ekološki osetljivim područjima.

Ako se koriste kao hidraulična ulja:

 • moguće je produženje intervala zamene u odnosu na ulja na bazi rafinata,
 • moguća je upotreba do – 30 0C,
 • dozvoljena trajna temperatura ulja je do 100 0C

 

Poliglikoli

Gustina poliglikola veća je od 1g/cm3. Delimično su rastvorljivi u vodi i biološki su brzo razgradivi. Brzo prodiru kroz zemljište do podzemnih voda, što im je negativna osobina.

Poliglikoli se ne mogu mešati sa ostalim proizvodima. Pre upotrebe mora se proveriti njihova podnošljivost sa lakovima (često rastvaraju lakove i farbu) i materijalima od kojih su napravljeni filtri i zaptivke. Ne preporučuju se za sklopove kod kojih u dodir dolaze čelik i aluminijum.

Biološki brzo razgradivi proizvodi se moraju kontrolisano sakupljati i odlagati kao i naftni proizvodi i ne smeju se jednostavno prosipati ili nekontrolisano odlagati. Moraju se skladištiti odvojeno od naftnih produkata i isporučivati organizacijama koje vrše spaljivanje korišćenih ulja.