Rukovanje mazivima

 

 

Ako se pravilno koriste, odnosno ako se sprovodi lična i industrijska higijena maziva ne predstavljaju opasnost za korisnika. Međutim u slučajevima nepravilnog korišćenja mogu biti opasna po zdravlje. Većina ulja ima nizak stepen toksičnosti, ali posledice izlaganja su višestruke.

Da bi smanjili i sprečili nezgode, trebali bi primeniti sledeće mere predostrožnosti:

 

Dodir s kožom - Poštovati strogo određena pravila lične i industrijske higijene. Svakodnevni dodir sa mazivima može uzrokovati suvu i ispucalu kožu. U nekim slučajevima, a posebno kod osetljivih osoba može doži do nadražaja kože, pojave dermatitisa, pa čak i određenih ozbiljnijih komplikacija zdravstvenog stanja osobe koja je češće i dugotrajnije u kontaktu sa određenim mazivom.

Da bi izbegli dodir s telom neophodno je:

 • Koristiti nepropusne rukavice,
 • Nositi odeću s odgovarajućom zaštitom,
 • Ne nositi odeću kontaminiranu uljem,
 • Ne koristiti benzin ili petrolej za brisanje ulja s kože,
 • Koristiti zaštitne kreme

 

Udisanje - Izbegavati udisanje uljnih para jer mogu izazvati umor i glavobolje. Potrebno je instalirati ventilaciju u prostoru gde se koristi ulje. Prihvaćena granica uljnih para je 5 mg/cm3, ili čak 1 mg/cm3 što preporučuje I.N.R.S. (Institut National de Recherche pour la Sécurité, National Safety Research Institute - Institut za istraživanje nacionalne sigurnosti)

 

Kontakt s očima - Preporučuje se nošenje zaštitnih naočara kod korišćenja ulja. U slučaju da ulje dođe u dodir s očima umivati oči minimalno 15 minuta a u slučaju dugotrajne iritacije obratiti se lekaru.

 

Gutanje - Maziva imaju nizak stepen oralne toksičnosti. U slučaju gutanja ne izazivati povraćanje već hitno potražiti lekarsku pomoć.

 

Opšte pravilo je da treba izbegavati direktan dodir maziva sa kožom i očima i paziti da se ne udišu njihove pare. Pri rukovanju mazivima treba se pridržavati sledećih higijenskih i zaštitnih mera:

 • izbegavati nepotreban dodir s mazivom, naročito kože i očiju,
 • upotrebljavati uljno nepropusne rukavice, zaštitno odelo, a ako postoji opasnost od prskanja ili isparenja treba koristiti zaštitne naočari i masku,
 • ne nositi odeću natopljenu uljem,
 • ne stavljati zauljen alat ili krpe u džepove,
 • ne upotrebljavati prljave krpe za brisanje ruku, jer metalne čestice na krpama mogu ozlediti kožu i dovesti do infekcije,
 • treba preduzeti mere da koncentracija uljne magle u vazduhu ne pređe 5 mg/m3,
 • u slučaju gutanja mazivih ulja mora se hitno obratiti lekaru,
 • ne koristiti benzin, petrolej ili neki rastvarač za pranje ruku. Treba koristiti sapun ili pastu za pranje ruku, a nakon toga kožu namazati hranljivom kremom.

Maziva, koja su okarakterisana kao opasne materije, moraju se pravilno označiti znakovima opasnosti na sledeći način:

T+            vrlo jaka otrovnost

T              otrovnost

Xn           štetnost

C              nagrizajuće delovanje

Xi             nadražujuće delovanje

E              eksplozivnost

O             oksidativnost

F+            vrlo laka zapaljivost

F              laka zapaljivost

N             opasnost za okolinu