Postavite nam pitanje!

 

Da li je dozvoljeno naknadno dodavanje aditiva u ulje?

Komponente u ulju su tako izbalansirane kako bi dale optimalne rezultate. Dodavanje aditiva može stvoriti nepotrebna oštećenja. Pojedini proizvođači čak zabranjuju dodavanje aditiva u ulje.

Da li se motorno ulje može koristiti u menjač vozila?

Odgovor na ovo pitanje zavisi o korišćenoj tehnologiji. Iako neka starija vozila dozvoljavaju upotrebu istog ulja i za motor i za menjač, nova vozila zahtevaju različita ulja. Moraju se poštovati preporuke proizvođača motornih vozila.

Benzinski i diesel motori imaju različite zahteve podmazivanja. Kroz razvoj, proizvodi podležu velikom broju testova, neki su identični i za diesel i benzinske motore, a neki se odnose na pojedine motore koje kategorišu njihove performanse. Na kraju ovog procesa dodeljuje im se API ili ACEA/CCMC standard. Ove specifikacije karakterišu prihvatljivost maziva za svaki model benzinskog ili diesel motora. Npr. API SJ/CF mazivo zadovoljava benzinske norme SJ i dieselske norme CF. Međutim, to nužno ne znači da će se mazivo na isti način ponašati i u benzinskom i u diesel motoru. Zato je ELF razvio specijalizovan asortiman proizvoda, za benzinske i za diesel motore. Ne, zato što 4-taktni motori motocikla ne deluju pod istim uslovima kao i motori automobila. Maziva koje se koristi za motor može se koristiti za transmisiju i kvačilo, što zahteva formula s aditivima za ekstremne pritiske. S druge strane, ulja za automobile sadrže detegentne aditive sa visokim pepelastim sadržajem. U motorima motocikla oni uzrokuju taloženje na klipu i zapčaniku što može rezultovati zapaljenjem klipa ili promenama zupčanika.

Šta je uzrok smanjenja pritiska ulja?

Za vreme normalnog rada motora, ulje je od presudne važnosti za osiguravanje nesmetanog rada između komore za sagorevanje i bloka motora. Indikator uljnog pritiska pokazuje uspeh kojim je to obavljeno. Iznenadan pad uljnog pritiska rezultat je smanjenja viskoziteta motornog ulja zbog razređivanja gorivom (problemi s injektorom); premalo ulja u sistemu (zbog curenja, izuzetno velike potrošnje ulja ili greške na samoj uljnoj pumpi); ili habanja mehaničkih delova.

 

Za vreme normalnog rada motora, ulje je od presudne važnosti za osiguravanje nesmetanog rada između komore za izgaranje i bloka motora. Indikator uljnog pritiska prikazuje uspeh kojim je to obavljeno. Iznenadan pad uljnog pritiska rezultat je smanjenja viskoziteta motornog ulja zbog razređivanja gorivom (problemi s injektorom ili korištenje premalih količina ulja); premalo ulja u sistemu (zbog curenja, veoma velike potrošnje ulja ili greške na samoj uljnoj pumpi); ili trošenja mehaničkih delova. Svaki vlasnik vozila zna kolika je važnost maziva za pravilno funkcionisanje motora:

  • efikasno evakuiše toplinu hlađenjem motora
  • održava čistoću motora i hermetičnost
  • osigurava usku povezanost i funkcionisanje delova motora
  • zaštita mehaničkih delova od trošenja i korozije
  • aditivi pripomažu svojim svojstvima za čišćenje sistema

Deklaracija na proizvodu daje sve potrebne informacije.

 

Koje su prednosti kvalitetnog ulja?

Kvalitetno mazivo pruža niz prednosti:

 • povećava efektivnost motora
 • produžuje vek trajanja motora
 • smanjuje potrošnju goriva kao rezultat smanjenog trenja pokretnih delova
 • olakšava hladni start (20-30% habanja motora dešava se u periodu starta i postizanja radne temperature)

Kvalitetno mazivo pruža niz prednosti:

 • poboljšava produktivnost motora
 • produžuje vek trajanja motora
 • smanjuje potrošnju goriva kao rezultat smanjenog trenja pokretnih delova
 • olakšava hladni start (20-30% trošenja motora dešava se u periodu starta i postizanja radne temperature)

Na području tehnologije, motorna maziva moraju konstantno obuhvatati visoke performanse i zahteve vezane uz karakteristike motora, zahteve proizvođača kao i zahteve potrošača i pravne regulative:

 • strožiji ekološki propisi
 • duži intervali izmene
 • stalni rast snage motora
 • sve manji kapaciteti kućišta motora

Uslovi rada takođe obuhvataju:

 • sve više vožnje na otvorenom putu (autoputu)
 • sve veći broj pređenih kilometara
 • sve teži uslovi gradske vožnje.

Polusintetička i sintetička ulja proizvedena su od nekonvencionalnih baznih ulja korištenjem sofisticiranih hemijskih procesa koji doprinose sofisticiranom kvalitetom krajnjeg proizvoda.

 

Prvo, visok nivo viskoziteta baznog ulja daje krajnjem mazivu veoma stabilan viskozitet bez obzira na temperaturu rada. Ova osobina daje im glavnu prednost nad mineralnim uljima proizvedenim iz konvencionalnih baznih ulja kojima je potrebno dodati veliku količinu aditiva kako bi poboljšali viskozitet. Stabilnost maziva na svim temeperaturama garantuje optimalnu efikasnost u fazi hladnog starta što je izrazito zahtevno za motor kao i uslovima ekstremno visoke temperature. Maziva sintetičke baze pružaju bolju otpornost na oksidaciju, a što im daje duži vek trajanja a samim time i garanciju za duži vek trajanja motora. Upotreba nekonvencionalnih baznih ulja dozvoljava proizvodnju protočnijih maziva koja pritom nisu hlapljiva, a što na kraju rezultuje smanjenjem potrošnje ulja.

Stoga, birajući ulja sa sintetičkom bazom birate tehnološki naprednije, efikasnije, dugotrajnije ulje sa smanjenom potrošnjom.

 

Koje su prednosti multigradnog ulja?

Multigradno ulje je, dodavanjem aditiva  (impruvera indeksa viskoznosti), dobilo bolje viskozno-temperaturne karakteristike, odnosno manje promene viskoziteta pri promenama temperature. Multigradno ulje je protočnije na niskim temperaturama, a manje protočno na visokim temperaturama u odnosu na monogradno ulje.

 

Konkretno, to znači: kada se vozilo ne koristi (nekoliko sati), motorno ulje se slije u karter tako da je kod ponovnog startovanja motora potrebno određeno vreme (nekoliko mikrosekundi) da bi ulje ponovo dospelo do svih delova motora koji se podmazuju. S obzirom da je mutigradno ulje protočnije na niskim temperaturama ono brže dostiže u sve delove motora za razliku od monogradnog , tako da smanjuje habanje motora kod hladnog starta. Multigradno ulje u poređenju sa monogradnim obezbeđuje uštedu goriva između 1,5 % i 3%. Multigradna ulja obezbeđuju bolju zaštitu motora u odnosu na monogradna, zbog toga što je njihov viskozitet optimalan tokom cele godine u svim temperaturnim uslovima.

 

Multigradno ulje je ono čije su osobine promenjene kako bi se smanjile promene viskoziteta pri promenama temperature. Multigradno ulje je protočnije pri niskim temperaturama, a manje protočno pri visokim temperaturama u odnosu na monogradno ulje. Konkretno, to znači: kada se vozilo ne koristi (nekoliko sati), motorno ulje slije se u karter tako da je kod ponovnog pokretanja motora potrebno određeno vreme (nekoliko mikrosekundi) da bi ulje ponovno doseglo sve delove motora koji se podmazuju. S obzirom da je mutigradno ulje protočnije na niskim temperaturama ono brže dostiže u sve delove motora za razliku od monogradnog, te tako smanjuje trošenje kod hladnog starta. Multigradno ulje u poređenju sa monogradnim osigurava uštedu goriva između 1,5% i 3%. Multigradna ulja osiguravaju bolju zaštitu motora u odnosu na monogradna i stoga što je njihov viskozitet optimalan tokom cele godine u svim temperaturnim uslovima.

Koje ulje se koristi u vozilima s turbokompresorima?

U cilju zadovoljavanja potreba podmazivanja i hlađenja turbokompresora ulje mora zadovoljiti vrlo stroge zahteve. Osovina turbokompresora dostiže vrlo visoke temperature i zbog visoke temperature izduvnih gasova. Ulje mora podmazivati osovinu kontinualno inače dolazi do trajnog oštećenja i temperatura tada naglo raste i dostiže vrlo visoki nivo.

 

Ovakvi uslovi znače da ulje mora imati značajnu detergentnu osobinu i visoku otpornost na oksidaciju i ostatke sagorevanja, ali najbitnije je da ulje ima vrlo visoku termičku stabilnost. Upotreba sintetičkih ulja je najbolje rešenje za ove uslove rada. Turbokompresori su karakteristični za dizel motore jer je benzinskim motorima lakše postići jednaku snagu kao što je elektonsko ubrizgavanje goriva, viševentilske glave itd.

 

U cilju zadovoljavanja potreba podmazivanja i hlađenja turbokompresora ulje mora zadovoljiti vrlo stroge zahteve. Osovina turbokompresora doseže vrlo visoke temperature i zbog visoke temperature izduvnih gasova. Ulje mora podmazivati osovinu kontinuisano, inače dolazi do trajnog oštećenja i temperatura tada naglo raste i doseže vrlo visoki nivo. Ovakvi uslovi znače da ulje mora imati značajnu detergentnu osobinu i visoku otpornost na oksidaciju i ostatke izgaranja, ali najbitnije je da ulje ima vrlo visoku termičku stabilnost. Upotreba sintetičkih ulja je najpreporučljivije rešenje za ove uslove rada. Turbokompresori su karakteristični za diesel motore jer je benzinskim motorima lakše postići jednaku snagu kao što je elektonsko ubrizgavanje goriva, viševentilske glave itd.

 

Odgovor je vrlo jasan: NE

 

Ovaj izazov dat s katalitičkim konverterom čija uloga je da «doradi» ispust izduvnih gasova pre nego oni izađu u atmosferu. Kako bi čuvali okolinu ulja moraju ponuditi visoku osobinu podmazivanja, dobre detergentne i disperzivne osobine kao i nisku količinu sadržaja fosfora i sumpora. Ove osobine primarne su za vozila opremljena s katalitičkim konverterom. Upotreba neadaptiranog ulja može dovesti do oštećenja katalitičkog konvertera. Sintetička maziva u ovom slučaju su visoko preporučena zbog svojstvene baze.

Koliko često treba menjati ulje?

Izmena ulja je bitna operacija održavanja vozila u ispravnom stanju. Motorno ulje sakuplja čestice (ostaci sagorevanja, ostaci i delovi metala uzrokovani radom i habanjem i sl.), a isto tako gubi efikasnost zbog mešanja s vodom ili gorivom, zbog oksidacije, trošenja aditiva zbog čega se mora menjati makar jedanput godišnje.

Preporučeni intervali zamene ulja od strane proizvođača razlikuju se u zavisnosti od:

 • kvaliteta ulja,
 • korišćenja vozila (otvoreni put, gradska vožnja),
 • tehničke ispravnosti motora i
 • uslova rada motora

Količina ulja u karteru mora biti na sredini skale, između minimalne i maksimalne oznake na skali merne šipke. Razlika između maksimalne i minimalne tačke na skali iznosi oko 20% u količini ulja u karteru. To znači da, ako je nivo ulja nizak, ulje mora raditi 20% više i s manjom količinom aditiva, što uzrokuje brzu cirkulaciju fluida i ubrzanu degradaciju istog, kao i ubrzano habanje mehaničkih delova motora koji se nedovoljno podmazuju i hlade.

Preporučuje se redovna kontrola nivoa ulja svakih 1.000 km i posebno pre dužih putovanja.

 

Koliko je važno ulje i filtere menjati na vreme?

Svaki sat rada znači više nečistoća u ulju. Zbog toga se habanje delova motora povećava približavanjem kraja servisnog perioda. Zanemarivanje zamene ulja može dovesti do još većih oštećenja, kao što je zaribavanje klipnih prstenova ili povećanog habanja zupčanika u prenosima.

Uljni filteri moraju se menjati kod zamene ulja. Karakteristike novog ulja brzo se narušavaju starim uljnim filterom. Kad uljni filter postane začepljen otežana je cirkulacija ulja, što povećava opasnost od pregrevanja, prekida dotoka ulja i oštećenja pojedinih delova motora.

 

Ukoliko sami radite izmenu trebaće Vam 5-litarski kanister, uzimajući u obzir prosečan kapacitet 4,5 lit.

Ukoliko Vam treba za nadolivanje, pakovanje od 1 litre je najprikladnije: praktično je, jednostavno za korištenje i jeftinije.

 

 

Koje su prednosti upotrebe sintetičkih ulja ?

Visok indeks viskoznosti sintetičkihbaznih ulja daje motornim uljima izuzetno stabilan viskozitet bez obzira na temperaturu rada. Ova osobina daje im glavnu prednost nad motornim uljima proizvedenim iz mineralnih baznih ulja kojima je potrebno dodati veliku količinu aditiva kako bi poboljšali viskozitet. Stabilnost motornog ulja na svim temeperaturama garantuje optimalnu efikasnost, kako u fazi hladnog startana niskim temperaturama naročito ujutro nakon hladne noći, što je izrazito zahtevno za motor, tako i u uslovima ekstremno visokih temperatura kada je potrebna dobra izdržljivost uljnog filma. To im omogućava eksploataciju na granici maksimalnog opterećenja motora ili u ekstremnim uslovima. Sintetička ulja pružaju bolju otpornost na oksidaciju, što im daje duži vek trajanja, a samim tim i garanciju za duži vek trajanja motora. Obezbeđuje bolju čistoću motora čime se smanjuje habanje motora. Upotreba sintetičkih baznih ulja omogućuje proizvodnju motornih ulja nižih viskoznosti (boljih tečljivosti) i nižih isparljivosti, što im daje izuzetnu ekonomsku prednost – uštedu goriva i smanjenu potrošnju ulja.

 

Zbog toga, izborom sintetičkih motornih ulja dobija se tehnološki naprednije, efikasnije, dugotrajnije ulje sa smanjenom potrošnjom. Korišćenjem sintetičkog ulja, postupamo u skladu s načelom "skupo je jeftino".

 

Zašto je bitan pravilan izbor viskoznosti ulja i na koji način utiče na eksploataciju?

Viskoznost je otpor koji pokazuje tečnost pri kretanju. Što je viskoznost niža, manji je otpor ulja, dakle manji gubici snage motora. Što je viskoznost viša, bolja je zaštita motora od habanja. Viskoznost ulja mora biti kompromis između ta dva krajnja zahteva. Upravo se tu pokazuju prednosti visokokvalitetnih ulja, čija je viskoznost relativno konstantna u širokom rasponu temperatura. Viskoznost motornih ulja označava se u skladu sa SAE viskoznom gradacijom.

 

Može li se upotrebom sintetičkih ulja produžiti interval izmene ulja?

Pitanje produžavanja intervala izmene ulja diktirano je prvenstveno eksploatacionim uslovima motora,  zapreminom rezervoara za ulje, kvalitetom ulja i goriva tokom eksploatacije itd. Ti parametri su ključni faktori koje proizvođači uzimaju u obzir, kad određuju intervale izmene ulja. Osim toga, s obzirom na sporije "starenje" sintetičkih ulja (u odnosu na mineralna), imamo puno veće garancija bezbednosti odgovarajućeg rada motora u ekstremnim uslovima i u slučaju produžavanja intervala izmene ulja. Ipak, ako želimo da naš motor bude zaštićen na optimalan način, najbolje je menjati ulje u skladu sa uputstvima proizvođača automobila nezavisno od tipa motornog ulja.

 

Da li je sintetičko ulje dobro za svaki motor?

Ako je u motoru korišćeno mineralno ulje, što je originalna preporuka proizvođača motora verovatno je taj motor prekriven izvesnom količinom čađi i taloga.

Ulja visokog kvaliteta, kao što su sintetička, poseduju jaka deterdžentna i disperzantna svojstva  što znači da će čađ i talog, koji su zaostali, biti isprani. Ulje, pošto je pokupilo nečistoće, će biti brzo zaprljano i ubrzo dobiti tamnu boju. Posledica može biti začepljenje i blokada filtera i uljnih kanala od strane isprane čađi i taloga što može da dovede do oštećenja motora.

Ipak se treba pridržavati preporuke proizvođača motora.

 

Možemo li mešati mineralna i sintetička motorna ulja?

U principu, mogu se mešati ako je sintetičko ulje na bazi PAO – polialfaolefina. Ipak, ne preporučuje se zbog različitosti paketa aditiva koji se koriste u proizvodnji mineralnih i sintetičkih motornih ulja. Mešanje dva različita ulja koja imaju iste karakteristike ne predstavljaju problem, ali krajnji rezultat se ne može garantovati. S praktične tačke gledišta, bolje je ne mešati različita ulja, jer ako u sintetičko ulje dodamo mineralno, očigledno je da će se karakteristike sintetičkog pogoršati.

 

Mogu li se koristiti specijalni dodaci (aditivi) za ulje?

Ni u kojem slučaju! U ulju se već nalaze svi potrebni aditivi prema odgovarajućoj recepturi. Dodavanje bilo kakve druge hemijske supstance, ili bilo kakvih dodataka, može pokvariti parametre ulja. Kad bi bilo moguće poboljšavanje parametara dodavanjem neke hemijske supstance ili drugog sredstva, proizvođač bi to učinio još u toku proizvodnje ulja. Pojedini proizvođači čak zabranjuju dodavanje bilo kakvih dodataka u ulje, a u slučaju da se to ipak uradi, gubi se pravo na garanciju.

 

Da li se ulje za benzinski može koristiti u dizel motor i obrnuto?

Treba uvek koristiti odgovarajuća ulja za određeni automobil. Automobili sa dizel motorom, za razliku od benzinskih, imaju drugačiji proces sagorevanja, tokom kojeg nastaju drugačije naslage i zagađenja. Na primer, dizel motori proizvode više čađi i kiselih jedinjenja što zahteva specijalni paket aditiva koji kontroliše širenje čađi i garantuje održavanje optimalnog podmazivanja i zaštite motora tokom cele eksploatacije.

 

Da li se automobilsko motorno ulje može koristiti u motociklu?

Ne, zato što 4 - taktni motori motocikla ne rade pod istim uslovima kao i motori automobila. Ulje koje se koristi za motor može se koristiti za transmisiju i kvačilo, što zahteva formulaciju sa aditivima za ekstremne pritiske. S druge strane, ulja za motore automobila sadrže detegentne aditive sa visokim sadržajem pepela. U motorima motocikala oni uzrokuju taloženje na klipu i zapčaniku što može izazvati progorevanje klipa ili oštećenja zupčanika.

 

Koliki je rok čuvanja – skladištenja maziva?

Ako se maziva čuvaju u fabrički zatvorenim pakovanjima, zaštićenim od dodira sa vazduhom, vlagom i onečišćenjima, uskladišteni u suvim prostorijama koje štite pakovanja od neposrednog dejstva sunčevih zraka, grejanja itd. može se preporučiti rok čuvanja od 5 godina.

 

Šta je TBN?

TBN je akronim engleskih reči Total Base Number i predstavlja baznu rezervu motornog ulja. Od bazne rezerve zavisi sposobnost ulja da neutrališe kiseline koje nastaju u procesu sagorevanja goriva i spreči koroziju delova motora. Motorna ulja sa višom baznom rezervom u stanju su da duže neutrališu ove kiseline i spreče njihov nepovoljan uticaj na motor. Najveći procenat ovih kiselina nastaje usled prisustva sumpora u gorivu koji prilikom sagorevanja goriva stvara veoma korozivnu sumpornu kiselinu koju bazna jedinjenja sadržana u novom motornom ulju (bazna rezerva) neutrališu.

Početna TBN vrednost može da bude jedan od indikatora kvaliteta motornog ulja, ali je isto tako važno kojom brzinom se bazna rezerva “troši” a o tom faktoru se veoma često ne vodi računa. Različiti aditivi koji se dodaju ulju mogu doprineti povećanju bazne rezerve, ali isto tako mogu nepovoljno uticati na sposobnost ulja da neutrališe kiseline. Visoka bazna rezerva je veoma važna u uslovima kada se koristi gorivo sa visokim sadržajem sumpora.

 

Kako je moguće da motorno ulje utiče na potrošnju goriva?

Najjednostavnije rečeno, motor se podmazuje tako što pumpa za ulje potiskuje ulje do kritičnih mesta u motoru gde motorno ulje formira zaštitni uljni film između pokretnih delova motora. Taj uljni film razdvaja metalne površine, sprečava njihov direktan kontakt i smanjuje trenje. Međutim, po ovom pitanju nisu sva ulja ista. Neka teku lakše, neka teže i jedna smanjuju trenje izmešu pokretnih delova motora manje a druga više. Kreirajući takva motorna ulja koja zahtevaju manju snagu za potiskivanje kroz pumpu za ulje do svih delova motora i svode trenje između pokretnih delova na najmanju moguću meru, moguće je smanjiti energetske gubitke u motoru. Korišćenjem kvalitetnog multigradnog ulja, potrošnja goriva se može smanjiti za 2-3 % u odnosu monogradno motorno ulje.

Dalje uštede goriva se mogu postići korišećnjem još kvalitetnijih maziva, ne samo u motoru već i na ostalim mestima na vozilu koja zahtevaju podmazivanje (ležajevi točkova, menjač, diferencijal). Kombinovanim korišćenjem kvalitetnih maziva u svim ovim elementima može se postići ušteda goriva koja u relanim uslovima eksploatacije dostiže dodatnih 5 %.